خمیر پالیش GC- Gradia Diapolisher

( 040401040110001 )
  • خمیر پالیش الماسی، جهت پرداخت نهایی سطح رستوریشن کامپوزیتی و پرسلنی.
  • پرداخت نهایی و ایجاد سطح براق و زیبا بر روی ترمیم های کامپوزیتی (به روش غیرمستقیم).
  • پرداخت نهایی و ایجاد سطح براق و زیبا بر روی روکش و بریج پرسلنی و سرامیکی.
  • حاوی ذرات ساینده بسیار ظریف الماسی: یک میکرون.
GC

در انبار موجود نیست

2
ژاپن