نوار پالیش GC- Epitex

  • نوارهای پولیش و پرداخت کامپوزیت.
  • جهت باز کردن سطوح تماس دندان های بهم فشرده، بدون آسیب به لثه.
  • پرداخت سطوح بین دندانی در ترمیم های کامپوزیتی، گلاس آینومری و آمالگام.
  • ایجاد کانتور تقریبی در سطوح بین دندانی در ترمیم های کامپوزیتی، گلاس آینومری و آمالگام.
  • دارای 4 کد رنگی: خشن (Coarse)، معمولی (Medium)، نازک (Fine) و بسیار نازک ( Extra fine)
GC

در انبار موجود نیست

5 و8
ژاپن
10m