نوار ماتریس Kerr- Titanium Matrices

  • نوار ماتریس تیتانیومی.
  • ضخامت 0/03 میلی متری.
  • اشکال مختلف.
Kerr

در انبار موجود نیست

0.03
سوئیس
30 عددی