نوار پرداخت آمالگام GC- New Metal Strips

 • نوارهای پرداخت آمالگام، آغشته به ذرات آلومینیوم اکساید.
 • پرداخت سطوح بین دندانی در ترمیم های کامپوزیتی، گلاس آینومری و آمالگام.
 • ایجاد کانتور تقریبی در سطوح بین دندانی در ترمیم های کامپوزیتی، گلاس آینومری و آمالگام.
 • Stripping: ایجاد فاصله بین دو دندان(Tooth separation).
 • هنگام تراش دندان: ایجاد فاصله و محافظت دندان مجاور.

GC

در انبار موجود نیست

Extra Coarse- Coarse- Medium- Fine- Assorted
ژاپن
12 عددی

 • # 200red) – preparation).
 • # 300 blue) – final preparation).
 • # 600 green) – finishing).
 • # 1000 yellow) – polishing).
 • دارای تنوع رنگ بندی: 5 رنگ (قرمز، آبی، سبز، زرد و مشکی).
 • دارای 4 کد رنگی: خشن (Coarse)، معمولی (Medium)، نازک (Fine) و بسیار نازک (Extra fine).
 • دارای ضخامت های:
 • # 200: 140 µm
 • # 300: 90 µm
 • # 600: 70 µm
 • #1000: 50 µ