واش Kettenbach- Panasil Initial contact x-light Fast

( 080802080201001 )
 • واش very low viscosity
 • کاملا آبدوست با بهترین عملکرد در محیط مرطوب دهان.
 • تکنیک پیشنهادی: قالبگیری یک مرحله ای و دو مرحله ای (به خصوص دو مرحله ای).
 • موارد قالبگیری: قالبگیری پروتز ثابت.
 • دقت فوق العاده بالا و عدم ایجاد تداخل عملکرد در حضور رطوبت دهان.
 • در هر جعبه 12 عدد میکسینگ تیپ موجود میباشد.

kettenbach

در انبار موجود نیست

کالاهای پیشنهادی برای تکمیل این محصول


  100ml
  آلمان
  بنفش
  50ml
  1:1
  very low
  1 دقیقه
  30 ثانیه
  2 دقیقه
  3 دقیقه