واش Kettenbach- Panasil initial contact regular

 • آبدوستی فوق العاده و بهترین مواد در محیط مرطوب.
 • قابل استفاده با پوتی Panasil Tray- Panasil Putty Soft- Binetic.
 • Medium Viscosity (رگولار).
 • تکنیک قالبگیری پیشنهادی یک مرحله ای می باشد.
 • موارد استفاده: انواع پروتز ثابت و متحرک.
 • در هر جعبه 12 عدد میکسینگ تیپ موجود میباشد.
 • ثبت Border mold
kettenbach

در انبار موجود نیست

کالاهای پیشنهادی برای تکمیل این محصول


  100ml
  آلمان
  طوسی
  50ml
  1:1
  medium
  1 دقیقه و 30 ثانیه
  1 دقیقه
  2 دقیقه و 30 ثانیه
  4 دقیقه