واش Kettenbach- Panasil initial contact light

( 080802080201003 )
 • واش low viscosity جهت استفاده با انواع پوتی.
 • آبدوستی بسیار عالی و غلبه بر محیط مرطوب دهان.
 • تکنیک قالبگیری پیشنهادی: قالبگیری یک (پوتی و واش همزمان) و دو مرحله ای.
 • موارد استفاده : انواع قالبگیری پروتز ثابت و بخصوص ایمپلنت.
 • در هر جعبه 12 عدد میکسینگ تیپ موجود میباشد.
kettenbach

در انبار موجود نیست

کالاهای پیشنهادی برای تکمیل این محصول


  100ml
  آلمان
  سبز
  50ml
  1:1
  low
  1 دقیقه و 30 ثانیه
  1 دقیقه
  2 دقیقه و 30 ثانیه
  4 دقیقه

  لینک فایل pdf بروشور: