کامپوزیت کوربیلدآپ Kuraray- Clearfil Photo Core

( 080801080104001 )
  • کامپوزیت لایت کیور برای ساخت کور.
  • عمق پلیمریزاسیون تا 8 میلیمتر.
  • بدون نیاز به استفاده از چند لایه هنگام ساخت کور.
  • تراش مشابه عاج.
  • کاربرد ساده.
  • رادیواپک فرمولاسیون غیرچسبنده.
  • عرضه در رنگ یونیورسال.
kuraray

در انبار موجود نیست

2
Light-Cure
ژاپن
Core Build-Up
هایبرید
عاجی(Dentin)

  • فیلر (83% وزنی و 65% حجمی).
  • با استحکام فشاری 334Mpa برای موارد بازسازی کور کوچک و بزرگ ایده آل است.