کامپوزیت ساخت روکش موقت ITENA- DentoCrown

  • کامپوزیت رزینی سلف کیور، جهت ساخت کراون و بریج موقت.
  • ساخت اینله و آنله موقت.
  • ساخت روکش و بریج موقت.
  • قابل استفاده با گان 2:1.
  • عرضه در دو رنگ A2 و َA3.
ITENA

در انبار موجود نیست

50ml
Self-Cure
فرانسه

لینک فایل pdf بروشور: