نوار Angelus- Interlig

( 040403040301001 )
  • نوار گلاس فایبر آغشته به رزین لایت کیور شده.
  • ساخت بریج های FRC.
  • تقویت ساختاری بریج های طویل.
  • اسپلینت در جراحی های پریودنتال.
Angelus

در انبار موجود نیست

برزیل

  • ساخت مریلند بریج(Maryland bridge).
  • اسپلینت (ثابت کردن) دندان های ضربه دیده.
  • ساخت روکش و بریج سرامیکی (پرسلنی)، به روش مستقیم.
  • ساخت روکش و بریج موقت، به روش مستقیم (در یک مرحله) و غیر مستقیم.