آکریل رزینی GC- Unifast TRAD

  • آکریل رزینی سلف کیور، جهت ساخت و ترمیم رستوریشن های موقت بادوام.
  • ساخت اینله، آنله، روکش و بریج موقت.
  • ساخت تری دندانی اختصاصی برای قالبگیری.
  • ترمیم دنچر (و پلاک پارسیل) شکسته و ترک دار.
GC

در انبار موجود نیست

مایع 250 gr/ پودر 250 gr/ پودر 100 gr
Self-Cure
ژاپن

  • ساخت پلاک ارتودنسی، اسپلینت، بایت گارد و سایر موارد.
  • Crown colours: Ivory, Deep ivory, Clear ivory.
  • Gingival colours: Pink, Dark pink, Natural light pink, Natural dark pink, Live pink (veined), Pink X.