آکریل رزینیGC- Unifast III

  • آکریل رزینی سلف کیور، جهت ساخت و ترمیم رستوریشن های موقت بادوام.
  • ساخت روکش و بریج موقت.
  • ساخت اینله موقت.
  • ایجاد لثه در پروتز متحرک.
  • ترمیم دنچرهای شکسته و ترک دار.
GC

در انبار موجود نیست

پودر 35grx2/مایع 40grx1
Light-Cure
ژاپن

  • بستن سوراخ پیچ های ایمپلنت های پیچ شونده (Implant screw).
  • استتار دنچرهای دارای اتچمنت (Attachments).
  • ایده آل جهت ساخت بریج های موقت و بادوام ایمپلنت ها.
  • عرضه در رنگ A2 و A3.