آکریل رزینی GC- Tempron

  • آکریل رزینی سلف کیور،
  • ساخت روکش و بریج موقت.
  • ترمیم روکش و بریج موقت.
  • ساخت پلاک متحرک و فضا نگهدار.
  • جهت وکس آپ (Wax-up) بر روی قالب گچی بیمار (Model cast).
GC

در انبار موجود نیست

پودر 100gr/ مایع 100gr
Self-Cure
ژاپن