اپلیکاتور اندو Bisco- Endo White Applicators

( 010101010110001 )
  • اپلیکاتور های یکبار مصرف.
  • طراحی شده جهت استفاده با انواع باندینگ ها و یا در موقعیت های ویژه نظیر داخل کانال ها و حفره های کوچک.
  • (Endo Applicator) ویژه کاربرد باندینگ در داخل کانال های آماده شده برای سمان نمودن پست. (50 عدد).
Bisco

در انبار موجود نیست

آمریکا
50 عدد