گان Bisco- DUAL-SYRINGLE DISPENSER

( 010101010111013 )
  • دستگاه های تسهیل کننده تزریق سمان ها.
  • کنترل دقیق حجم سمان داخل کانال و یا داخل روکش های ترمیمی.
  • قابل استفاده فقط با سمان شرکت بیسکو.
Bisco

در انبار موجود نیست

آمریکا