قلم های اندو LM- Endodotics Instrument

  • قلم های اندو  LM- Endodotics Instrument
  • عرضه به دسته های ES: Ergosense و SI: Ergonom
  • مهم! از ابزارها فقط برای هدفی که در نظر گرفته شده استفاده کنید!

LM

700,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

کالاهای پیشنهادی برای تکمیل این محصول


فنلاند
هست

قلم Root Canal Explorer 27-28 ES:

سری های بلند و تیز این ابزار، با آسان تر کردن تعیین محل و باز کردن کانال ریشه، دسترسی بهتری را برای ابزار مناسب آماده سازی فراهم می کند.
مهم! از هر ابزار تنها برای هدف خاص خود آن ابزار استفاده شود.

قلم Root Canal Excavator 632-642 ES:

اکسکویتورهای روت کانال نسبت به اکسکویتورهای گرد، دارای دسته های بلند پایین تر و تیغه های تیزتری هستند. دسته های بلند و دارای زاویه مناسب و نیز تیغه های بسیار کارآمد، این ابزار را برای آماده سازی انواع حفره های پالپ، پاکسازی اتاقک پالپ، پیدا کردن کانال رشه و همچنین تخلیه پرکردگی های موقت مناسب می سازد.

قلم Endo Spreader 24 ES:

مناسب برای فشرده سازی مواد پرکردن روت کانال در حین متراکم سازی لترال

قلم Endo Plugger 41-42:

مناسب برای اتصال عمودی پرکردگی های روت کانال