قلم لوکسیتینگ LM- Slim Lift

  • قلم لوکسیتینگ LM- Slim Lift
  • عرضه در دو نوع : 
  1. (LM 812630 (S3 سه میلیمتری
  2. (LM 812640 (S4 چهار میلیمتری

  • مهم! از ابزارها فقط برای هدفی که در نظر گرفته شده استفاده کنید!

LM

2,950,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

فنلاند