کامپوزیت Kulzer-Charisma Diamond ONE

  • کامپوزیت Kulzer-Charisma Diamond ONE
  • اثر Chameleon (خاصیت آفتاب پرستی) بسیار بالا
  • خاصیت جذب امواج نوری و انعکاس رنگ دندان های کنار
  • تطبیق بسیار مناسب با دندان های اطراف بدون در نظر گرفتن رنگ دندان
  • هندلینگ و پالیشینگ مناسب به جهت وجود ذرات نانوفیلر بسیار ریز
  • شیرینکیج بسیار پایین (50mpa>)
  • درخشندگی بالا به علت وجود ذرات کریستال
kulzer

975,000 تومان

877,500 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4
Light-Cure
آلمان
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

Charisma Diamond  از زمان تولید آن در سال 2010، مرزهای زیبایی شناسی ، کیفیت و عملکرد را  گسترش داده است.

با کامپوزیت تک شید جدید Charisma Diamond ONE دستیابی به یک ظاهر کاملا طبیعی در ناحیه خلفی بیش از هر زمان دیگری راحت تر شده است.

Charisma Diamond ONE تک شید به طور غیر قابل تشخیص با رنگ دندان های اطراف خود، فارغ از رنگ آن ها، تطابق پیدا کرده و یک راه حل ساده برای کیس های روزمره ایجاد میکند.