تطبیق دهنده کامپوزیت Tokuyama-Blocker Omnichroma

( 030301030103002 )
  • تطبیق دهنده کامپوزیت Tokuyama-Blocker Omnichroma
  • در ترمیم های کلاس IV و III بزرگ، به علت عدم حضور نسج کافی دندان در اطراف حفره، احتمال ایجاد تداخل در تطابق رنگ وجود دارد.
  • Omnichroma Blocker  به عنوان یک ماده مکمل برای کاهش تداخل در تطبیق رنگ، بر این محدودیت غلبه کرده است.
  • همچنین میتواند لکه های خفیف روی دندان را بپوشاند یا برای بازسازی دندان با اپسیتی بالا استفاده شود.
Tokuyama

590,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4
Light-Cure
ژاپن
قدامی و خلفی
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

نحوه استفاده از OmniChroma Blocker 

Omnichroma Blocker در ترمیم های بزرگ کلاس IV و III که نسج دندان اطراف آن کم و محدود است، به عنوان لایه لینگوال استفاده می شود. 

بعد از قرار دادن و کیور کردن Blocker، کامپوزیت Omnichroma  به عنوان دومین لایه اضافه می شود.

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس II)

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس D4-V)

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس V - رنگ روشن)

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس III)

عکس کیس های ترمیم شده توسط Omnichroma (کلاس IV ترمیم شده با استفاده از Blocker)