کامپوزیت میکروهایبرید Biodinamica- Master Fill

  • کامپوزیت میکروهایبرید  Biodinamica- Master Fill
  • کامپوزیت میکروهایبرید یونیورسال Non-stick مناسب جهت انواع ترمیم های دندان های خلفی کلاس I,II
  • ترمیم های زیبایی دندان های قدامی (Class III, IV, V) و دیاستم
  • عرضه در سرنگ های 4 گرمی 
Biodinamica

175,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4
پرتغال
قدامی و خلفی
میکروهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • تنوع رنگی زیاد
  • تطبیق عالی
  • یکپارچگی مارجینال خوب و دوام ترمیم بالا؛
  • پالیش پذیری بالا
  • فلورسانسی مناسب