فیت چکرGC- Fit Checker Advanced (Blue)

  • ماده سیلیکونی وینیل پلی اتر سیلیکون آبی و سفید، جهت آشکار کردن مناطق فشار و پر فشار، امتحان سطوح داخلی روکش و دنچر.
  • آشکار کننده مناطق فشار و پر فشار.
  • رنگ آبی: جهت امتحان و کنترل تطابق رستوریشن های زیبایی نظیر: روکش و بریج سرامیکی و زیرکونیایی و همچنین امتحان تماس های اکلوزالی.
GC

در انبار موجود نیست

اطلاعاتی در دسترس نیست
ژاپن