ماده قالبگیریGC- Bite Compound

( 040401040107001 )
  • کامپاند (استنس) قالبگیری، جهت ثبت بایت اکلوژن.
  • کنترل و ثبت اکلوژن و رکوردهای اکلوزالی.
GC

در انبار موجود نیست

120gr
ژاپن

  • نحوه استفاده:

             موم را در آب گرم یا روی شعله نرم کنید تا به حالت پلاستیک درآید.