کیت کامپوزیت فلو Kulzer-Charisma Flow Assortment

( 20101‎00025 )
  • کیت کامپوزیت فلو-Kulzer-Charisma Flow Assortment
  • 20 عدد تیپ
  • کامپوزیت فلو:A1,A2,A3,Baseliner
kulzer

1,450,000 تومان

1,305,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

1.8
Light-Cure
آلمان
فلو (flow)
میکروهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)