فایل روتاری آسورتی FKG- BioRace Basic Assorted

  • فایل روتاری Basic شش عددی آسورتی.
  • فایل های داخل بسته :
  1. Br0: 25 8%
  2. Br1: 15 5%
  3. Br2: 25 4%
  4. Br3: 25 6%
  5. Br4: 35 4%
  6. Br5: 40 4%
  • عرضه در سه طول 21، 25 و 31 میلی متر.

FKG

در انبار موجود نیست

سوئیس
6 عددی
#15- #25- #35- #40
21 و 25 و 31
روتاری
4%-5%-6%-8%

این فایل همچنین به صورت تک سایز نیز موجود است.