فایل روتاری FKG- D-Race Asoorted

  • فایل روتاری آسورتی 4 عددی. 
  • مناسب جهت درمان دوباره ریشه و خارج سازی مواد پرکردنی موجود در کانال مثل گوتاپرکا و یا مواد رزینی و آبچوراتور ها.
  • بسته شامل 2 نوع فایل میباشد:
  1. DR1: سایز 30# با تقارب 10% و طول 15mm مناسب برای قسمت ابتدایی کانال.
  2. DR2: سایز 25# با تقارب 4% و طول 25mm مناسب برای قسمت انتهایی کانال.
FKG

در انبار موجود نیست

سوئیس
4 عدد
25 و 30
15 و 25
روتاری
4% و 10%

این فایل همچنین به صورت تک سایز نیز موجود است.