فایل روتاری تک سایز FKG- D-Race

  • فایل روتاری تک سایز6 عددی.
  • مناسب جهت درمان دوباره ریشه و خارج سازی مواد پرکردنی موجود در کانال مثل گوتاپرکا و یا مواد رزینی و آبچوراتور ها.
  • عرضه در 2 سایز:
  1. DR1: سایز 30# با تقارب 10% و طول 15mm مناسب برای قسمت ابتدایی کانال.
  2. DR2: سایز 25# با تقارب 4% و طول 25mm مناسب برای قسمت انتهایی کانال.
FKG

489,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

سوئیس
6 عددی
25 و 30
15 و 25
روتاری
4% و 10%

این فایل همچنین به صورت آسورتی نیز موجود است.