فایل روتاری Micro Mega- Hero Shaper Assorted

  • فایل روتاری آسورتی .
  • با سرعت چرخش 300 الی 600 دور در دقیقه.
  • عرضه در تقارب 4% و 6%.
Micro Mega

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

فرانسه
#20-#25-#30
21 و 25
روتاری
4% و 6%

  • طراحی جدید و فواصل پیچ بلند جهت جلوگیری از Screwing effect و عملکرد هر چه بهتر و کاهش فرسودگی فایل
  • دارای cutting edge سه گانه با طراحی helix
  • دبریدمان عالی
  • Anti Breakage Control (کاهش ریسک شکسته شدن فایل)