فایل روتاری آسورتی FKG- iRace Plus

  • فایل روتاری 4 عددی آسورتی.
  • عرضه در سه طول 21، 25 و 31 میلی متری.
  • فایل های داخل بسته شامل:
  1. 2 عدد R1a: 2% #20
  2. 2 عدد25#  2%: R1b
FKG

در انبار موجود نیست

سوئیس
4 عدد
#20- #25
21 و 25 و 31
روتاری
2%

این فایل همچنین به صورت تک سایز نیز موجود است.