فایل روتاری آسورتی FKG- BioRace Extended Assorted

( 070701070108003 )
  • فایل روتاری Extended چهار عددی آسورتی.
  • فایل های داخل بسته :
  1. 2% 35 :Br4c
  2. 2% 40: Br5c
  3. 4% 50: Br6
  4. 2% 60: Br7
  • عرضه در طول25 میلی متر.

FKG

در انبار موجود نیست

سوئیس
4 عدد
#35- #40- #50- #60
25
روتاری
2% , 4%

این فایل همچنین به صورت تک سایز نیز موجود است.