فایل دستی FKG- Spreader

( 070701070107001 )
  • فایل دستی spreader.
  • در بسته بندی های 6 عددی.
  • در سایز 20 و تقارب 4% و طول 21mm.

FKG

در انبار موجود نیست

سوئیس
6 عددی
21mm
#20
دستی
نیکل تیتانیوم
4%