سمان پلی کربوکسیلات Shofu- Hy Bond

( 151501150103001 )
  • سیمان پلی کربوکسیلات با افزودنی فلوراید تانین ثبت شده شوفو توسعه یافته است که به پوشاندن لوله های عاجی کمک می کند.
  • عامل چسبندگی برای ترمیم های قالب و وسایل ارتودنسی.
  • پایبندی شیمیایی به ساختار دندان و ابزار فلزی.
  • نیروی چسبندگی بالا.
  • رادیو اپک.
Shofu

در انبار موجود نیست

60 گرم پودر- 40 گرم مایع
Self-Cure
ژاپن
سمان پلی کربوکسیلات (Polycarboxylate Cement)
نیست

  • ضخامت روکش بسیار کم.
  • حلالیت و تجزیه پایین.
  • کاربرد ودستکاری آسان.
  • قابل جای گذاری روی دنتین تازه جدا شده بدون تکرار.
  • حساسیت فنی پایین به علت افزودنی فلوراید تانین.