سمان موقت فاقد اژنول (MASTER DENT - Temporary Cement (NE) - (Tempo Bond

( 303002300205003 )
  • سمان موقت فاقد اژنول (MASTER DENT -  Temporary Cement (NE) - (Tempo Bond
  • استفاده آسان با سرنگ اتومیکس
  • چسباندن موقت کرون و بریج
  • مشابه Tempo Bond
  • 8 گرم
dentonics

655,000 تومان

در انبار موجود نیست

8
آمریکا