سمان گلاس آینومری موقتGC- Fuji Temp LT

  • اولین سمان گلاس آینومری موقت خمیری، جهت چسباندن موقت کراون و بریج و ایمپلنت.
  • سمان جهت چسباندن کراون و بریج موقت.
  • سمان جهت چسباندن موقت و بادوام روکش و بریج ایمپلنت های سمان شونده.
  • سمان جهت چسباندن موقت و بادوام انواع رستوریشن های پروتزی (سرامیکی، کامپوزیتی، آکریلی و فلزی).
GC

در انبار موجود نیست

2x2/7ml
ژاپن
سمان موقت