سمان زینک فسفات Shofu- Hy Bond

( 151501150103002 )
  • تنها سیمان زینک فسفات که می توان روی دنتین تازه جدا شده بدون تکرار به کار برد.
  • افزودنی فلوراید تانین در سیمان زینک  فسفات Hy-Bond قادر به رنده کاری سختی اسید فسفریک است .
  • عامل چسبندگی برای ترمیم های قالب و وسایل ارتودنسی.
  • ضخامت روکش مناسب.
  • قدرت فشاری بالا.
  • پوشش لوله های عاجی و حداقل  شدن حساسیت بعد از عمل.
  • رادیوپک.
Shofu

در انبار موجود نیست

60 گرم پودر- 40 گرم مایع
Self-Cure
ژاپن
سمان زینک فسفات (Zinc Phosphate Cement)
نیست

  • حساسیت فنی پایین با کاربردی برتر
  • قابل جای گذاری روی دنتین تازه جدا شده به علت فلوراید –تانین.
  • حلالیت بسیار کم.