سمان رزینی 3M- Relyx Veneer Kit

 • سمان رزینی لایت کیور مناسب جهت چسباندن دائم ونیرهای پرسلن ، سرامیک و کامپوزیت.
 • تطابق رنگی فوق العاده try-in paste و سمان کیور شده نهایی.
 • سیستم لایت کیور منجبر به تثبیت رنگ فوق العاده می گردد.
 • پاکسازی آسان.
 • راحتی کاربرد در تمامی مراحل.

این سمان به صورت refill نیز موجود میباشد.

3M

در انبار موجود نیست

3
Light-Cure
آمریکا
سمان رزینی (Resin Cement)
5 عددی
نیست

 • محتویات داخل کیت عبارتند از:
 1. 5 عدد سمان لایت کیور هر سرنگ 3 گرم.
 2. 5 عدد سمان try-in-paste جهت آزمایش تطابق رنگ سمان با روکش هر سرنگ 2گرم.
 3. باندینگ Single Bond Universal 5ml
 4. Scotchbond Universal Etchant, 3ml
 5. 25 عدد سر سرنگ مخصوص.
 6. سرامیک پرایمر 5 میلی لیتر.
 7. سایر لوازم جانبی.