سمان رزینی ITENA- TotalCem

  • سمان رزینی دوال کیور، سلف اچ و سلف باند.
  • سمان پست های گلاس فایبر(نوری).
  • سمان دائم کراون، بریج، اینله و آنله.

ITENA

در انبار موجود نیست

8
Self-Etch
Dual-Cure
فرانسه
سمان رزینی (Resin Cement)
هست

  • سمان پست های ریختگی و پین های فلزی.
  • قابل استفاده برای انواع پرسلن، سرامیک، فلز، گلاس فایبر، کامپوزیت، زیر کونیا، مینا و عاج.