سمان رزینی Kerr- Maxcem Elite

  • سمان رزینی Self-Etach, Self Adhesive دوال کیور.
  • عدم نیاز به نگهداری در یخچال.
  • قدرت باند بین 22-36 مگا پاسگال.

Kerr

در انبار موجود نیست

5
Self-Etch
Dual-Cure
آمریکا
سمان رزینی (Resin Cement)
هست

  • مناسب برای سمان کردن انواع ترمیم های مستقیم.
  • مناسب برای سمان کردن سرامیکهای قدامی یا خلفی ، PFM, ترمیم های فلزی و سرامیکهای CAD/CAM.