سمان رزینی Kuraray- Panavia F2.0 Half Kit

( 080801080101001 )
  • سمان رزینی  Kuraray- Panavia F2.0 Half Kit
  • دوال کیور.
  • سیستم سمان با یک پرایمر self-etch تحت عنوان ED Primer II برای ادهیژن با ساختار دندان.
  • امکان انجام کار بدون فشار زمانی به دلیل زمان کیورینگ مشخص (لایت کیور یا کیورینگ در غیاب هوا).
  • آزادسازی فلوراید و در عین حال حفظ استحکام مکانیکی بالا به دلیل تکنولوژی خاص پوشش سطحی سدیم فلوراید.
kuraray

2,300,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

2x2/5 ml
Dual-Cure
ژاپن
سمان رزینی (Resin Cement)
هست

1-1 اگر جنس روکش از نوع فلز میباشد داخل آنرا شسته

1-2 Alloy Primer را بزنید.

2-1 برای روکش های سرامیکی داخل آنرا شسته.

2-2 اچ کنید.

2-3 پرایمر را بزنید.

3- پرایمر Aو B را ترکیب کنید و دندان را به آن آغشته کنید.

4- پوار هوا بگیرید( با آب نشورید).

5- قسمت A و B سمان را به یک میزان داخل ظرف بریزید.

6- مخلوط کنید تا سمان به صورت خمیر درآید.

7- سمان را داخل روکش بریزید.

8- روکش را روی دندان قرار دهید . 2 ثانیه لایت کنید تا سمان های اضافی سفت شوند. 

9- 20 ثانیه لایت کنید. یا 5 ثانیه لایت کنید و زمان بدهید تا خود بخود سفت شود.

لینک فایل pdf بروشور: