سمان GC- G CEM LinkAce

  • سمان روکش و بریج زیرکونیومی.
  • نسل جدید سمان رزینی دوال کیور، سلف اچ و سلف باند (نسل هفتم).
  • سمان دایـم پسـت های فلـزی و گـلاس فایبر.
  • سمان دایم اینـله ها ، آنـله ها، کراون ها و بریج های فلزی و PFM.
  • عرضه به صورت تک سرنگ و دو سرنگ.
GC

در انبار موجود نیست

4/6gr
Self-Etch
Dual-Cure
ژاپن
سمان رزینی (Resin Cement)
2 عدد
هست

  • سمان دایم ترمیـم های کامپـوزیتی Indirect، اینـله ها و آنـله های پرسلنی.
  • سمان دایم اینله ها، آنله ها، کراون ها و بریج های سرامیکی با استحکام بالا (Flexural strength > 600 MPa).
  • سمان دایم اینله ها، آنله ها، کراون ها و بریج های سرامیکی با استحکام متوسط و پایین (Flexural strength < 600 MPa).
  • کمترین Film Thickness: فقط 3μm ، جهت نشاندن رحت رستوریشن و تطابق عالی مارجین ها.