بلیچینگ پودر و مایع Beyond- Blast

( 010103010301003 )
  • کیت هیدروژن پروکساید 35%.
  • به صورت پودر و مایع جهت مخلوط کردن به روش دستی.
  • کاربرد در سفید کردن قبل از درمان دندان های تغییر رنگ یافته در اثر تتراسایکلین و فلوئوروزیس . 
  • قابلیت استفاده با همه دستگاه های سفید کننده Beyond و سایر دستگاه های سفید کننده . 
beyond

در انبار موجود نیست

پودر 0.7گرم/ مایع 2 میلی لیتر
35%
آمریکا
هیدروژن پروکساید
Office
با نور

بلیچینگ مطب با پودر و مایع Blast, انجام شده توسط دکتر سحر کریمی: