فیلم رادیوگرافی Carestream- E-Speed

( 10 1002100201001 )
  • فیلم رادیوگرافی E-Speed شماره 2.
  • عرضه در بسته بندی های 150 عددی.
carestream

در انبار موجود نیست

آمریکا
150 عددی