گان Bisico- Dispencer 4/10

( 161601160105002 )
  • گان با نسبت  4:1 برای کارتریج های 50 ml
  • جهت استفاده روکش موقت.
Bisico

در انبار موجود نیست

سوئیس
50ml
4:1