گان Bisico- Micro Dispencer1:1

  • وسیله ای جهت اختلاط دوز مصرفی مواد داخل کارتریج ها.
  • با صرفه اقتصادی به دلیل مصرف کارتریج تا انتها.
  • بدون ایجاد حباب در حین اختلاط.
  • صرفه جویی در وقت.
  • برای کارتریج های 25ml (با نسبت 1:1).
Bisico

در انبار موجود نیست

سوئیس
25ml
1:1