سیلر کانال Angelus- MTA Fillapex

  • سیلر جهت پرکردن کانال ریشه.
  • دارای سازگاری بافتی.
  • دارای قدرت سیل بالا.
  • دارای رادیواپسیته بسیار بالا.
  • دارای کمترین حلالیت در محیط مرطوب.
Angelus

در انبار موجود نیست

بیس:7/2 گرم، کاتالیست: 4/8 گرم
برزیل

  • قابل استفاده برای 80 کانال (12 گرمی).
  • عدم واکنش های حساسیتی پس از درمان.
  • تنها سیلر کانال ریشه، باقدرت تشکیل سمنتوم (سمان ریشه).
  • تنظیم میزان مصرف با نسبت مساوی، ایجاد مخلوط خمیری یکنواخت و بدون حباب.
  • سهولت کاربرد، با داشتن زمان کارکرد بالا حین درمان ریشه و دارا بودن محتوای خمیر/خمیر در دو سرنگ کارتریجی.