کیت ترمیم پرسلن Bisco- Intraoral Repair Kit

 • این کیت شامل همه مواد لازم برای ترمیم پرسلن های شکسته می باشد. 
 • ترمیم پرسلن های معمولی و لیتیم دی سیلیکات ها.
 • ترمیم پرسلن های همراه با فلز(PFM) و زیرکونیا - آلومینا.
 • بازسازی ترمیم های مستقیم و غیر مستقیم کامپوزیت.
Bisco

در انبار موجود نیست

آمریکا

 • اگر محل شکستگی به خوبی آماده شود و کامپوزیت مناسب مورد استفاده قرار  گیرد، بازسازی انواع پرسلن های شکسته به بهترین شکل انجام خواهد شد.
 • اجزای داخل کیت:
 1. Z-Prime
 2. Porcelain Primer
 3. Porcelain Bonding Resin
 4. Dual Cured Opaquer
 5. Barrier Gel
 6. Porcelain Etchant HF 9/5%