فایل ریمر ITENA- Reamers

 • انواع ریمر جهت ایجاد فصای پست و خالی کردن گوتاپرکا از داخل کانال ریشه.

ITENA

در انبار موجود نیست

فرانسه

مزایا و خصوصیات:

 • در شکل ها و انواع مختلف:
 • ریمرهای استوانه ای مخروطی: (l(Cylindor-conical reamers
 • مطابق با قطر پست های استوانه ای مخروطی
 • قابل استفاده برای:
 • پست های فلزی و پلاستیکی
 • پست های گلاس فایبر
 • پست های تیتانیومی
 • دارای 7 قطر مختلف (7 شماره)
 • ریمرهای مخروطی :(Conical reamers)
 • مطابق با قطر پست های مخروطی
 • قابل استفاده برای:
 • پست های مخروطی زرد، نارنجی و قرمز
 • پست های مخروطی سبز، آبی و بنفش
 • دارای 2قطر مختلف (2شماره)
 • دریل های راهنما و هدایت کننده (Driver drills)
 • جهت تعیین مسیر کانال ریشه جهت ساخت فضای پست
 • دارای 4 قطر مختلف (4شماره)
 • دریل های گیتس(Gates drills):
 • جهت گشاد کردن و باز کردن مدخل کانال ریشه
 • دارای 6 قطر مختلف (6شماره)
 • دریل های پیزو (Largo/Peeso drills):
 • جهت گشاد کردن و باز کردن مسیر کانال ریشه
 • دارای 6 قطر مختلف (6 شماره)