ژل آشکارساز پلاک GC- Tri Plaque ID Gel

  • ژل آشکارساز پلاک در سه رنگ، بر اساس زمان تشکیل پلاک و میزان اسید تولید شده توسط پلاک
  • – رنگ آبی/بنفش: پلاک قدیمی (بیش از 48 ساعت).
  • – رنگ صورتی/قرمز: پلاک تازه تشکیل شده.
  • – رنگ آبی کمرنگ: مناطق مستعد تشکیل پلاک.
  • سهولت تمیز کردن نواحی رنگی در دهان با مسواک و آب.
GC

در انبار موجود نیست

40gr
ژاپن