کاندیشنر دنتین GC- Dentin Conditioner

  • حلال اسید پلی آکریلیک 10 %، جهت تمیز کردن حفره دندانی و بالا بردن باند گلاس آینومر.
  • محلول اسید پلی آکریلیک ملایم (10 %)، جهت برداشتن لایه اسمیر عاجی (Dentinal smear layer) و کاندیشن کردن عاج، در نتیجه افزایش باند بین گلاس آینومر و عاج.
GC

در انبار موجود نیست

25gr
ژاپن