کاندیشنر حفره GC- Cavity Conditioner

 • حلال اسید پلی آکریلیک 20 %، جهت حذف لایه اسمیر و کاندیشن حفره دندانی.
 • یک محلول اسید پلی آکریلیک ملایم (20 %)، جهت برداشتن لایه اسمیر و کاندیشن عاج و مینا، در نتیجه افزایش باند بین گلاس آینومر و دندان.
GC

در انبار موجود نیست

6
ژاپن

 • ایجاد باند شیمیایی مطلوب، با حذف لایه اسمیر و تمیز کردن حفره دندان.
 • افزایش سیل مارجینالی و دوام پرکردگی.
 • افزایش گیر مکانیکی (به وسیله لایه هیبرید).
 • کاربرد آسان و سریع، به دلیل ویسکوزیته کم.
 • سهولت در کنترل کار، به دلیل رنگ آبی پررنگ.
 • بستن توبول های عاجی و کاهش حساسیت های بعد از درمان، به دلیل وجود Hexahydrate component.
 • Working time: 10″.
 • دارای رنگ آبی پررنگ.
 • محلول اسید پلی آکریلیک 20 %.
 • Working time: 10″.
 • اسید گلاس آینومر.