ژل برطرف کننده خشکی دهان GC- Dry Mouth Gel

 • ژل برطرف کننده خشکی دهان، در بیماران مبتلا به Xerostomia.
GC

در انبار موجود نیست

اطلاعاتی در دسترس نیست
ژاپن

 • برطرف کننده خشکی دهان در:
 • افرادی که روزانه کم آب می نوشند.
 1. فعالیت های ورزشی.
 2. بیماران دارای تنفس دهانی.
 3. افراد سیگاری.
 4. افرادی که بیش از حد نوشیدنی های انرژی زا و قهوه (کافیین دار) مصرف می کنند.
 5. برطرف کننده بوی بد دهان.
 • برطرف کننده حساسیت های دندانی.
 • جلوگیـری از بروز پوسیـدگی های زیاد ناشـی از خشکی دهـان و Erosion های دنـدانی.
 • تحریـک جریان بـزاق، حفاظت از بافت دهان و Lubrication در بـیـماران دارای دنچـر.
 • برطرف کننده خشکی دهان در بیماران تحت رادیوتراپی و شیمی درمانی، بیماران سیستمیک نظیر دیابت میلتوس، بیماری مزمن هپاتیت C ، بیماری های اتوایمیون بافت همبندی نظیر لوپوس اریتماتوز Lupus erythematosus))، بیماران مبتلا به خشکی دهان (Xerostomia) و سندرم شوگرن(Sjögren syndrome).
 •  دارای 4 طعم.
 • به صورت تیوب.
 • عرضه شده به صورت: ژل.
 • عرضه شده در 4 طعم: نعنا، پرتقال، لیمو، تمشک.